DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Dôležité upozornenie: Podľa § 312 g ods. 2 č. 3 BGB sa právo na zrušenie nevzťahuje na zmluvy o dodaní zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bola po dodaní odstránená pečať.

Objednávku môžete zrušiť alebo vrátiť do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali posledný produkt.

Ak si želáte zrušiť alebo vrátiť svoju objednávku, poskytnite nám písomné oznámenie zaslané Lr Aloe Vera Shop, (Stanislav Rurik) Schillerstr. 8, D-70771 Leinfelden Echterdingen, Nemecko, telefón: +49 176 70 60 96 53, e-mail: info@lraloeverashop.eu, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Postačuje vyhlásenie (napr. list alebo e-mail) o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

Vrátenie peňazí sa pokúsime použiť rovnakým spôsobom, ktorý bol použitý na uskutočnenie platby, čo najskôr a najneskôr do 14 dní od prijatia vášho oznámenia o zrušení za predpokladu, že sme dostali položky alebo dôkaz o tom, že ste položky poslali späť. Na vrátenie peňazí možno použiť iný spôsob platby, ak s takouto zmenou súhlasíte; v žiadnom prípade to nebude znamenať žiadne ďalšie poplatky. Vrátená platba, ktorú dostanete, bude zahŕňať aj náklady na doručenie. Ak sa rozhodnete ponechať si určité položky a objednávku zrušíte len čiastočne, náklady na doručenie vám nebudú vrátené.

Pre všetky zásielky, ktoré nie je možné doručiť klientovi, DHL organizuje vrátenie na pôvodnú adresu odosielateľa. Náklady na dopravu nebudú vrátené a klientovi bude účtovaný poplatok za vrátenie vo výške 4 eur.

To neplatí, ak Klient svoje právo na odstúpenie od zmluvy účinne využije, ak dodávku nemožno uskutočniť z dôvodu okolností, ktoré Klient nemôže ovplyvniť alebo ak mu bolo dočasne sťažené prijatie ponúkanej služby, pokiaľ Predávajúci neupovedomil Klienta o službu na primeraný čas vopred.

Ak je položka, ktorú ste dostali, chybná, okamžite to oznámte spoločnosti Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung a vráťte položku v súlade s časťou Vrátenie tovaru nižšie. Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung poskytne plnú náhradu za všetky produkty, ktoré sa považujú za chybné. Tu uvedené ustanovenia neobmedzujú žiadne platné zákonné práva.

VRÁTENIE TOVARU

Aloe Vera Obchod garantuje vrátenie peňazí za vrátené položky v plnej výške v súlade s časťou Odvolanie objednávky za predpokladu, že všetky položky budú vrátené v rovnakom stave, v akom boli pri prevzatí. To znamená, že položky nemali byť odpečatené alebo poškodené. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar.

Akceptujeme vrátenie tovaru iba z krajín EÚ.