Všeobecné obchodné podmienky a právne informácie Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung

1. Všeobecne

Nasledujúce všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zákazníkov s Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung na webovej stránke https://lraloeverashop.eu.
Používaním lraloeveras.eu a / alebo zadaním objednávky súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente (ďalej len “Podmienky”). Pred odoslaním objednávky sa uistite, že ste si prečítali a pochopili Zmluvné podmienky.
Iba osoby staršie ako 18 rokov s bydliskom v EÚ a ktoré požiadajú o doručenie v EÚ, môžu podať objednávku.
Zahrnutie akýchkoľvek produktov alebo služieb na lraloeverashop.eu v určitý čas neznamená ani neposkytuje záruku, že tieto produkty alebo služby budú dostupné kedykoľvek. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek produkt.
Vyhradzujeme si právo občas meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Verzia Zmluvných podmienok, ktoré sa budú vzťahovať na vašu objednávku, bude na stránke lraloeverashop.eu v čase zadania vašej objednávky.

2. Ceny a poplatky za doručenie

Ceny uvedené na lraloeverashop.eu nezahŕňajú štatutárnu daň z pridanej hodnoty ako vlastníci malých podnikov podľa § 19 ods. 1 UStG. a dodací poplatok.
Poplatok za dodanie pre každú objednávku bude závisieť od jej hmotnosti. Náklady na doručenie sú jasne uvedené počas procesu odchodu. Ak nedokážeme doručiť objednávku v plnej výške a musíme vykonať viac ako jedno doručenie, za dodatočné baliky nebudú účtované dodatočné poplatky.

3. Objednávanie / uzatvorenie zmluvy

Kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka” spustíte proces objednávania. Vyplňte požadované informácie a vyberte spôsob platby a spôsob doručenia. Potom kliknite na tlačidlo “Kúpiť teraz”, aby ste uzavreli záväznú dohodu a dokončili objednávku. Obdržíte e-mail s potvrdením, že objednávka je na našom serveri (potvrdenie o prijatí).
Ak z nejakého dôvodu nebudeme môcť splniť vašu objednávku, oznámime to pri najbližšej príležitosti. Ak sme už dostali platbu za takúto objednávku, pokúsime sa vrátiť príslušnú sumu pomocou rovnakej metódy, ako bola platba vykonaná. Ak je z akéhokoľvek dôvodu potrebná alternatívna úprava, náš zástupca vás bude kontaktovať, aby uhradil platbu.
Vaša objednávka je uložená a môže sa zobraziť po prihlásení do vášho zákazníckeho účtu . Objednávku je možné vykonať aj v slovenčine.

4. Možnosti platby

Môžete platiť prostredníctvom PayPal, kreditnej karty, debetnej karty alebo bežného bankového prevodu
Kreditná karta alebo debetná karta
Údaje o platbe môžete zadať v čase zadania objednávky pomocou platnej kreditnej alebo debetnej karty (VISA alebo Mastercard). Platná čiastka bude okamžite vyhradená na vašej karte, ale nebude odpočítaná až do odoslania tovaru. Vyhradzujeme si právo skontrolovať platnosť kreditnej alebo debetnej karty, jej kreditný stav vo vzťahu k hodnote objednávky a či sú údaje o adrese objednávateľa správne. Príkazy môžeme odmietnuť v závislosti od výsledku týchto kontrol.

PayPal

Pri platbe prostredníctvom služby PayPal si vyhradzujeme právo skontrolovať platnosť účtu PayPal, že existuje dostatok finančných prostriedkov na pokrytie nákupnej sumy a potvrdenie údajov o fakturačnej adrese kupujúceho. Platná čiastka bude okamžite rezervovaná vo vašom PayPal. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akýkoľvek nákup.

5. Doručenie

Vykonávame maximálnu starostlivosť pri prijímaní a spracúvaní objednávok. Snažíme sa zasielať objednávky čo najrýchlejšie a v poradí, v akom sú umiestnené. Objednávané zásielky sa odovzdajú DHL spoločnosti, ktoré budú doručené na adresu uvedenej v objednávke.

6. Farby

Vynakladáme všetko úsilie na presné zobrazenie atribútov našich produktov vrátane zloženia a farieb. Farba, ktorú vidíte, závisí od vášho počítačového systému a nemôžeme zaručiť, že váš počítač bude presne zobrazovať takéto farby.

7. Záruka

Ak má zakúpený tovar závadu, Naturkosmetik a Aloe Vera Beratung dodržiavajú všetky zákonné záručné predpisy. Ak máte sťažnosť na konkrétny produkt, pozrite si záručné podmienky, ktoré sú k nemu priložené. Záručné nároky nemajú vplyv na právne nároky a práva.

8. Naša zodpovednosť

Žiadne ustanovenie v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Naturkosmetik a Aloe Vera Beratung v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, pre ktorú by bolo nezákonné obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť.
Naturkosmetik a Aloe Vera Beratung prijímajú zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo závad našich zamestnancov a agentov. Nesnažíme sa vylúčiť zodpovednosť za podvodné skreslenie informácií z našej strany, našich zamestnancov alebo agentov. Ak porušujeme tieto podmienky, budeme zodpovední za straty, ktoré sú odôvodnene predvídateľným dôsledkom takéhoto porušenia.
Naturkosmetik a Aloe Vera Beratung nie sú zodpovedné za nepriame straty, ktoré sú vedľajším účinkom hlavnej straty alebo škody, napríklad strata zisku alebo strata príležitostí; alebo za nedodanie tovaru alebo splnenie niektorého z našich ďalších povinností podľa týchto podmienok, ak je takýto neúspech spôsobený udalosťou, ktorá je mimo našu primeranú kontrolu, ktorá zahŕňa okrem iného požiar, povodeň, búrku, nepokoje, občianske narušenie , vojny, jadrovej havárie a teroristickej činnosti.
Naša maximálna zodpovednosť voči vám za akúkoľvek stratu alebo škodu vzniknutú v súvislosti s Vašou objednávkou na lraloeverashop.eu bude obmedzená na celkovú cenu Vašej objednávky.
Ak máte problém s produktom, ktorý ste si kúpili od lraloeverashop.eu a neboli schopní vyriešiť sťažnosť spoločnosti Naturkosmetik a Aloe Vera Beratung, môžete podať svoju sťažnosť na platformu EÚ na riešenie sporov online (platforma “ODR” “).
Platforma ODR ponúka spotrebiteľom a obchodníkom v rámci EÚ možnosť pokúsiť sa o mimosúdne riešenie sťažností vyplývajúcich z online nákupov. Tento jediný vstupný bod je navrhnutý tak, aby bol užívateľsky prívetivý a interaktívny web, dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ a bezplatne. Prostredníctvom platformy ODR môže spotrebiteľ a obchodník nájsť orgán na riešenie sporov a potom prejsť procesom hľadania riešenia sťažnosti spotrebiteľa. Platforma ODR je k dispozícii na tejto adrese: http://ec.europa.eu/odr.

9. Rozhodné právo

Táto zmluva sa riadi nemeckým právom, s výnimkou nariadení o kolízii, najmä zákonom o nákupe OSN.

10. Právo na odstúpenie od zmluvy

Dôležitá poznámka: Podľa § 312g ods. 2 č. 3 BGB sa právo na zrušenie nevzťahuje na zmluvy o dodaní zapečateného tovaru, ktoré nie sú vhodné na návrat z dôvodov zdravia alebo hygieny, ak bola ich pečať odstránená po dodaní.

Môžete zrušiť alebo vrátiť objednávku do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta do štrnástich dní odo dňa, keď ste vy alebo tretia strana, ktorú ste určili, ktorá nie je dopravcom, prevzala posledný výrobok.

Ak chcete zrušiť alebo vrátiť objednávku, dajte nám písomne oznámenie zaslané spoločnosti Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung (Stanislav Rurik) Schillerstr. 8, D-70771 Leinfelden Echterdingen, Nemecko, Telefón: +49 176 70 60 96 53, E-Mail: info@lraloeverashop.eu, do konca lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Vyhlásenie (napr. List alebo e-mail) o vašom rozhodnutí o zrušení tejto zmluvy postačuje.

Vrátime vám peňiaze, pokúsime sa použiť rovnakú metódu na uskutočnenie platby čo najskôr a najneskôr do 14 dní od obdržania oznámenia o zrušení za predpokladu, že sme dostali položky alebo dôkaz o tom, že ste odoslali položky späť. Na refundáciu môžete použiť iný spôsob platby za predpokladu, že súhlasíte s takouto zmenou. v žiadnom prípade to nebude generovať žiadne dodatočné poplatky. Vrátená suma bude zahŕňať aj náklady na doručenie. Ak sa rozhodnete ponechať určité položky a čiastočne zrušiť objednávku, náklady na doručenie sa nebudú vracať.
Ak je položka, ktorú ste dostala, vadná, ihneď oznámte spoločnosti Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung a vráťte ju podľa nižšie uvedených sekcií. Spoločnosť Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung poskytne plnú náhradu za akékoľvek produkty považované za chybné. Ustanovenia uvedené v tomto dokumente neobmedzujú žiadne platné zákonné práva.

11. Vratenie tovaru

Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung zaručuje vyplatenie vrátených zásielok v plnej výške v súlade so sekciou Odber objednávky za predpokladu, že všetky položky sú vrátené v rovnakom stave, v akom boli po prijatí. To znamená, že položky by nemali byť otvorené alebo poškodené. Vyplatenie môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar.

12. Priradenie

Spoločnosť Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung si vyhradzuje právo prideliť tretím stranám akékoľvek nároky na zaplatenie vrátane akýchkoľvek platobných splátok, ktoré vznikli v súvislosti s dodaním tovaru.

13. Odstupňovanie

Ak akákoľvek časť týchto Podmienok je neprípustná alebo je neúčinná akýmkoľvek súdom alebo regulátorom, ostatné Zmluvné podmienky sa budú naďalej uplatňovať.