Vyhlásenie o ochrane osobných údajov u Lr Aloe Vera Shop

S týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, ako spracovávame a používame vaše osobné údaje ako používateľ nášho internetového obchodu (lraloeverashop.eu). Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung spĺňa požiadavky všeobecných nariadení EÚ o ochrane údajov (GDPR) a spolkového zákona o ochrane údajov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

1. Ktoré osobné údaje spracovávame na aké účely a na akom právnom základe?

Osobné údaje obsahujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktorú nám poskytnete, ktorú sme vytvorili alebo inak zhromaždili. V súvislosti s používaním nášho internetového obchodu spracovávame nasledujúce osobné údaje, ktoré sa vás týkajú:

1.1 Kmeňové dáta
Hlavné údaje zahŕňajú meno, telefón, fax a mobilné číslo, e-mailovú adresu, ako aj údaje o vašom účte a akékoľvek informácie poskytnuté na základe dobrovoľnosti (napríklad údaje o kreditných kartách).
Vaše hlavné údaje spracovávame v súlade s čl. 6 (1) (b) GDPR na vykonanie kúpnej zmluvy uzatvorenej s vami prostredníctvom nášho internetového obchodu. Bez spracovania vašich hlavných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu.
Okrem toho spracovávame vaše hlavné údaje tak, aby vám poslať e-mailový newsletter, ktorý ste si objednali, aby sme Vás informovali o novinkách a zmenách v našej ponuke. Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Vo všetkých ostatných ohľadoch spracovávame vaše hlavné údaje na marketingové účely, pokiaľ máme nadradený legitímny záujem na tom podľa článku. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

1.2 Objednávky a údaje
Toto sú údaje týkajúce sa objednávok, ktoré ste umiestnili alebo zrušili, napr. objednané produkty, vybraný spôsob platby a ceny. Tieto údaje spracovávame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR na vykonanie a zúčtovanie dohodnutých príkazov. V týchto prípadoch je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR (oprávnený záujem). Bez spracovania vašich údajov o objednávke nie je možné uzavrieť a vykonať zmluvu. Vo všetkých ostatných prípadoch spracovávame vaše údaje objednávky na marketingové účely, ak máme prevažujúci legitímny záujem o ne, podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

1.3 Používateľský účet
Ak chcete uľahčiť nakupovanie v našom internetovom obchode, môžete si vytvoriť používateľský účet. V tomto prípade uložíme vaše hlavné údaje a údaje o objednávke (históriu) pod vaším používateľským účtom (“Môj účet”). Umožňuje vám zobraziť predchádzajúce objednávky kedykoľvek po registrácii a umiestniť ďalšie objednávky bez toho, aby ste museli opätovne zadávať svoje údaje.

Tieto údaje spracovávame v súlade s čl. 6 (1) (b) GDPR na poskytnutie požadovaného používateľského účtu. Bez spracovania týchto údajov nie je možné poskytnutie používateľského účtu.

1.4 Údaje o navšťevách
Údaje o navšťevách zahŕňajú údaje týkajúce sa používania nášho internetového obchodu (lraloeverashop.eu), napr. na ktoréj stránke ste boli, kedy a ako dlho.

Pri každej návšteve stránky webového obchodu sú príslušné údaje anonymne uložené v súbore denníka. Osobné údaje sa nezhromažďujú, najmä vaša IP adresa a vlastnosti prehliadača sa nezhromažďujú. Informácie o doplnkoch a súboroch cookie nájdete v časti Para. 4 a 5. Právnym základom spracovania prevádzkových údajov sú vo všetkých prípadoch náš prvoradý legitímny záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

2. Odkazy

Odkazy na iné internetové stránky používame na webových stránkach a službách tretích strán, napr. na sociálnych médiách, ako je Facebook, Twitter alebo YouTube. Spracovanie údajov takýchto iných poskytovateľov služieb na ich internetových stránkach je výhradnou zodpovednosťou týchto tretích strán a uplatňujú sa ich informácie o ochrane údajov.

3. Cookies a sledovanie

3.1 Všeobecné informácie

3.1.1 Čo sú cookies?
Aby sme naši webové stránky čo najpriaznivejšie a aby sme zvýšili relevanciu našej reklamy pre návštevníkov našich webových stránok, my a naši partneri používame takzvané “cookies”. Súbory cookie sú malé súbory uložené na pevnom disku návštevníka. Umožňujú uloženie informácií na určité časové obdobie a identifikáciu počítača návštevníka. To sa čiastočne vykonáva pomocou takzvaných sledovacích pixelov, ktoré nie sú uložené na pevnom disku návštevníka, ale môžu pomôcť identifikovať počítač rovnako ako súbor cookie. V nasledujúcom texte výraz “cookie” označuje ako cookies v technickom zmysle, tak aj sledovacie pixely a podobné technické metódy.

Pri prvom návšteve našej webovej stránky sa na uvítacej stránke uverejní oznámenie o ochrane údajov s textom súhlasu týkajúcim sa súborov cookie. Ak budete pokračovať v používaní webových stránok a nebudete namietať voči používaniu súborov cookie, tento súhlas bude uložený vo vašom prehliadači, aby sme tieto informácie nemuseli zobrazovať znova na každej stránke. Ak táto poznámka chýba vo vašom prehliadači (napríklad ak ste odstránili históriu prehliadača), táto poznámka sa znova zobrazuje, keď navštívite našu webovú stránku.

3.1.2 Ktoré súbory cookie používame?
Na našich webových stránkach používame dve kategórie súborov cookie: (1) Technicky potrebné súbory cookie, bez ktorých by boli obmedzené funkcie našich webových stránok a (2) voliteľné analýzy, zacielenie alebo reklamné súbory cookie:

(a) Technicky potrebné cookies
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli navigovať na našich webových stránkach a využívať ich funkcie. Môžu byť napríklad použité na uloženie produktov, ktoré ste umiestnili do nákupného košíka, alebo na priebeh procesu objednávania, alebo umožňujú ľahko vyhľadať predajcov, kde si môžete zakúpiť naše produkty (napríklad zobrazením mapy vašej oblasti) , Tieto súbory cookie nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré sa majú použiť na marketingové účely alebo ukladajú webové stránky, ktoré ste navštívili. Tieto súbory cookie sú špecifické pre reláciu a vypršia po návšteve webovej stránky (relácie). Zakázanie tejto kategórie súborov cookie by obmedzilo funkčnosť všetkých alebo častí webových stránok.

b) Analýza, zacielenie a reklamné súbory cookie
Analýza súborov cookie zhromažďuje informácie o tom, ako návštevníci všeobecne používajú webové stránky, napríklad ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či sa na webových stránkach zobrazujú chybové správy. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookie slúžia výhradne na pochopenie a zlepšenie funkčnosti a servisu webových stránok. Používame tiež službu Google Analytics, službu analýzy webových stránok spoločnosti Google Inc., ktorá analyzuje naše webové stránky. Informácie vytvorené službou Google Analytics o používaní týchto webových stránok sú prenesené na server Google v USA a uložené tam. Na tejto webovej stránke sa však aktivuje anonymizácia IP, čo znamená, že spoločnosť Google najskôr skráti IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o Európskom hospodárskom priestore.

Zacieľovacie a reklamné súbory cookie sa používajú na prispôsobenie inzercie konkrétnejšie k vám a vašim záujmom. Tiež slúžia na obmedzenie toho, ako často uvidíte tú istú reklamu, meriate efektívnosť reklamnej kampane a chápete správanie ľudí po zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie sú zvyčajne umiestnené na stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok (t. J. V tomto prípade nás). Uvedomujú si, že používateľ navštívil webové stránky a odovzdal tieto informácie iným spoločnostiam, napr. reklamných spoločností alebo upravte reklamu primerane. Sú často spojené s funkciou webových stránok, ktorú poskytuje táto spoločnosť. Preto používame tieto súbory cookie na prepojenie so sociálnymi sieťami, ktoré potom môžu využívať informácie o vašej návšteve na prispôsobenie inzercie na iných webových stránkach a poskytnúť reklamné siete, ktoré používame, s informáciami o vašej návšteve, aby ste na základe vášho správania pri prehliadaní môžete následne prezentovať presne reklamu, o ktorú sa potenciálne zaujímate.

Zakázanie tejto kategórie súborov cookie nemá vplyv na funkčnosť našich webových stránok. V súčasnosti používame súbory cookie alebo technológiu sledovania tejto kategórie zo služby Google Analytics.

3.2 Google Analytics
Tieto webové stránky používajú funkcie služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovateľom týchto funkcií je Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používa takzvané “súbory cookie”. Vo všeobecnosti sa informácie generované prostredníctvom súboru cookie pri používaní tejto webovej stránky prenášajú na server Google v USA a uložia sa tam.

V prípade, že je IP na tejto webovej stránke anonymizovaná, spoločnosť Google najskôr skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prevedie na server Google v USA a skráti sa tam. Na základe pokynu prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu vášho používania webových stránok, prípravu prehľadov o činnostiach na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu iným prevádzkovateľom webových stránok. Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics nie je kombinovaná s inými údajmi spoločnosti Google.

Prostredníctvom vhodnej konfigurácie softvéru prehliadača môžete tieto cookies zabrániť uloženiu; chceli by sme však zdôrazniť, že v tomto prípade nebudete mať možnosť plne využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Spoločnosť Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcej adrese: https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ako alternatíva k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach, kliknite na tento odkaz, aby ste zabránili tomu, aby služba Google Analytics v budúcnosti zhromažďovala údaje na tejto webovej stránke (funkcia opt-out funguje iba v prehliadači a iba v tejto doméne). Na zariadení je uložený súbor cookie na zrušenie. Ak však vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, musíte kliknúť na tento odkaz znova.

4. Právo na námietku

Môžete namietať voči spracovaniu údajov na marketingové účely kedykoľvek. Platí to najmä pre použitie vašich údajov na zasielanie marketingového spravodaja. Potom sme právne zaviazaní ukončiť zber, spracovanie a používanie údajov.

Ak spracujeme Vaše osobné údaje na základe legitímneho záujmu podľa čl. 6 (1) (f) GDPR, môžete k takémuto spracovaniu namietať kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. V takom prípade sa obráťte na dôstojníka uvedeného v Parade. 9 Potom skontrolujeme, či náš legitímny záujem o spracovanie údajov tiež vo vašom prípade prevyšuje alebo či vaše záujmy prerušia kvôli vašej konkrétnej situácii. V druhom prípade zastavíme spracovanie vašich údajov podľa vašej námietky. V tomto prípade nebudeme schopní spracovať existujúce a možné budúce objednávky.

5. Prenos údajov tretím stranám

5.1 Prenos údajov do procesorov
V niektorých prípadoch používame poskytovateľov služieb v súlade so zákonnými požiadavkami prostredníctvom spracovania objednávok, t. J. V našom mene, v súlade s našimi pokynmi a pod našou kontrolou.
Spracovatelia sú najmä poskytovatelia technických služieb, ktorých služby využívame pri poskytovaní webových stránok a praktickom poskytovaní našich služieb, napr. poskytovateľov služieb na údržbu softvéru, prevádzku počítačových centier a technicky nevyhnutných cookies. Používame tiež procesory na praktickú implementáciu reklamy a marketingu, napr. poskytovateľov služieb na odosielanie e-mailov a analytických súborov cookie.

V týchto prípadoch zostávame zodpovedným správcom údajov; prenos a spracovanie osobných údajov našimi spracovateľmi podlieha právnemu základu, ktorý nám umožňuje spracovávať údaje. Samostatný právny základ sa nevyžaduje.

5.2 Prenos údajov tretím stranám
Okrem vyššie uvedených prípadov nebudeme Vaše osobné údaje prenášať iným tretím stranám na marketingové účely.
DHL na dodanie balíka.

6. Zabezpečenie>

Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, najmä aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Opatrenia sú neustále prispôsobované zlepšeným technickým možnostiam.

7. Kontaktné informácie

Vaše otázky a návrhy týkajúce sa ochrany údajov sú pre nás veľmi vítané a dôležité. Neváhajte nás kontaktovať na adrese:

Kontrolór: Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung, Schillerstrasse 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen (email: info@lraloeverashop.eu)

Pracovník ochrany údajov Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung, Stanislav Rurik, Schillerstrasse 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Telefón: +49 176 70 60 96 53, email: help@lraloeverashop.eu

8. Doba uchovania údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho pokial to bude potrebné. Vaše hlavné dáta a údaje o objednávke budú uložené tak dlho, ako je potrebné na spracovanie objednávky, alebo ak je uloženie zabezpečené v národných predpisoch, právnych predpisoch a iných predpisoch EÚ.
Údaje sú uchovávané výhradne na marketingové účely, najmä údaje o prevádzke, budú vymazané, pokiaľ nebudeme mať naďalší záujem na ukladaní takýchto údajov.

9. Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo na informácie, opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania, uplatniť svoje právo na prenos údajov a vaše právo na námietku popísané vyššie a odňať udelené súhlasy. Ak tieto práva závisia od podmienok podľa nariadenia o všeobecných ochranných údajoch, uplatňuje sa to len vtedy, ak sú splnené.

Ak chcete uplatniť svoje práva, použite vyššie uvedené kontaktné údaje. Pri uplatňovaní vášho práva musí byť vaša totožnosť preukázaná, aby sa zabránilo poskytovaniu informácií neoprávneným osobám.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu. Dozorným orgánom zodpovedným za nás je štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií v Baden Württemberg, P.O. Kolónka 10 29 32, 70025 Stuttgart, Nemecko. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zákonnosti spracovania vašich údajov, informujte nás, aby sme to mohli objasniť.

10. Zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Možno bude potrebné z času na čas upraviť obsah tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Preto si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Taktiež uverejníme zmenenú verziu informácií o ochrane údajov. Preto vám odporúčame, aby ste znovu prečítali informácie o ochrane údajov, keď nás znovu navštivite.

Posledná zmena a doplnenie máj 2020