Vyhlásenie o ochrane osobnych údajov

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktných údajoch prevádzkovateľa

1.1 Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme za váš záujem. Na nasledujúcich stránkach vás informujeme o nakladaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať.

1.2 Prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je Stanislav Rurik, Schillerstr. 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, Tel.: +49 176 70609653, E-Mail: info@lraloeverashop.eu. Prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

1.3 Táto webová stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávky alebo otázky prevádzkovateľovi). Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca znakov https:// a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zber údajov pri návšteve našej webovej stránky

Pri používaní našej webovej stránky len pre informáciu, t. j. ak sa nezaregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba údaje, ktoré váš prehliadač odošle nášmu serveru (takzvané „súbory denníka servera“). Keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme vám mohli zobraziť webovú stránku:

  • Naša navštívená webová stránka
  • Dátum a čas v momente prístupu
  • Množstvo odoslaných údajov v bajtoch
  • Zdroj/odkaz, z ktorého ste na stránku prišli
  • Používaný prehliadač
  • Použitý operačný systém
  • Použitá IP adresa (ak existuje: v anonymizovanej forme)

Spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 (1) bod f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky. Údaje nebudú postúpené ani použité iným spôsobom. Vyhradzujeme si však právo následne skontrolovať protokolové súbory servera, ak existujú nejaké konkrétne náznaky nezákonného použitia.

3) Súbory Cookies

Aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (takzvané súbory cookie relácie). Ostatné súbory cookie zostávajú na vašom termináli a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam (súbory cookie tretích strán) rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracúvajú špecifické informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe, ako aj hodnoty IP adresy podľa individuálnych požiadaviek. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Dĺžku trvania príslušného uloženia cookies si môžete skontrolovať v prehľade nastavení cookies vášho webového prehliadača.

V niektorých prípadoch sa súbory cookie používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením nastavení (napr. zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak sú osobné údaje spracúvané aj jednotlivými nami nastavenými súbormi cookie, spracúvanie prebieha v súlade s čl. 6 (1) bod b GDPR buď na plnenie zmluvy alebo v súlade s čl. 6 (1) bod f GDPR, aby sme chránili naše oprávnené záujmy na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky a zákaznícky prívetivom a efektívnom dizajne návštevy stránky.

Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli ste sa individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo v určitých prípadoch alebo všeobecne prijatie súborov cookie vylúčiť. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Toto je popísané v ponuke pomocníka každého prehliadača, ktorá vysvetľuje, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Pre príslušné prehliadače ich nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d/>
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop/>
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en/>/>
– Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac/>/>
– Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies/>/>

Upozorňujeme, že funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená, ak nebudú akceptované súbory cookie.

4) Ak nás kontaktujete

Keď nás kontaktujete (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), zhromažďujú sa osobné údaje. Aké údaje sa zhromažďujú v prípade kontaktného formulára, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne za účelom zodpovedania vašej požiadavky alebo nadviazania kontaktu a s tým spojenej technickej správy. Právnym základom spracovania údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s čl. 6 (1) bod f GDPR. Ak je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, dodatočným právnym základom spracovania je čl. 6 (1) bod b GDPR. Vaše údaje budú vymazané po konečnom spracovaní vašej požiadavky; ide o prípad, ak z okolností možno vyvodiť záver, že predmetné skutočnosti boli s konečnou platnosťou objasnené, ak neexistujú zákonné povinnosti skladovania, ktoré by bránili opaku

5) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a na spracovanie zmluvy

V zmysle čl. 6 (1) bod b GDPR budú osobné údaje naďalej zhromažďované a spracovávané v požadovanom rozsahu v každom prípade, ak nám tieto údaje poskytnete pri otvorení zákazníckeho účtu. Údaje potrebné na otvorenie účtu nájdete vo vstupnej maske príslušného formulára na našej webovej stránke. Vymazanie Vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Po vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje vymazané za predpokladu, že všetky zmluvy uzatvorené prostredníctvom neho boli úplne spracované, nie sú namietané žiadne zákonné doby uchovávania a z našej strany neexistuje žiadny oprávnený záujem na ďalšom uchovávaní.

6) Funkcia komentovania

V rámci funkcie komentára na tejto webovej stránke sa okrem vášho komentára uchovávajú a zverejňujú na webovej stránke aj informácie o čase napísania komentára a meno vami zvoleného komentátora. Okrem toho je vaša IP adresa zaznamenaná a uložená. Táto IP adresa je uložená z bezpečnostných dôvodov, pre prípad, že dotknutá osoba poruší práva tretích osôb alebo uverejní nezákonný obsah odoslaním komentára. Potrebujeme vašu e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak by tretia strana vzniesla námietku proti vášmu zverejnenému obsahu ako nezákonnému. Právnym základom pre uchovávanie vašich údajov je čl. 6 (1) bod b a f GDPR. Vyhradzujeme si právo vymazať komentáre, ak tretie strany namietajú, že sú nezákonné.

7) Použitie údajov klienta na priamu reklamu

– Newsletter cez MailerLite Náš e-mailový newsletter je zasielaný prostredníctvom poskytovateľa technických služieb MailerLite (UAB MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litauen) („MailerLite“), ktorému preposielame údaje, ktoré poskytnete pri registrácii na odber newslettera. Toto zverejnenie sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 (1) bod f GDPR a slúži nášmu oprávnenému záujmu o používanie efektívneho, bezpečného a užívateľsky prívetivého systému zasielania noviniek. Údaje, ktoré zadáte pri prihlásení na odber noviniek (napr. e-mailová adresa), budú uložené na serveroch MailerLite v EÚ.

MailerLite používa tieto informácie na odosielanie a štatistické vyhodnocovanie newsletterov v našom mene. Pre účely hodnotenia obsahujú odoslané e-maily takzvané webové majáky alebo sledovacie pixely, ktoré predstavujú jednopixelové obrazové súbory uložené na našej webovej stránke. To nám umožňuje zistiť, či bola otvorená správa newsletteru a na ktoré odkazy sa kliklo. Okrem toho sa zhromažďujú technické informácie (napr. čas prístupu, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Údaje sa zhromažďujú výlučne v pseudonymizovanom formáte a nie sú prepojené s inými vašimi osobnými údajmi. Priama osobná referencia je vylúčená. Tieto údaje sa používajú výlučne na štatistickú analýzu newsletterových kampaní. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie budúcich newsletterov záujmom príjemcov.

Ak chcete namietať proti analýze údajov na účely štatistického vyhodnocovania, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek. Okrem toho môže MailerLite tieto údaje použiť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe vlastného oprávneného záujmu pri navrhovaní a optimalizácii vhodnej služby a na účely prieskumu trhu, napríklad s cieľom určiť, z ktorých krajín príjemcovia pochádzajú. MailerLite však nepoužíva údaje o príjemcoch našich newsletterov na to, aby im písal sám alebo ich odovzdával tretím stranám. So spoločnosťou MailerLite sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok, v ktorej sa zaväzujeme spoločnosť MailerLite chrániť údaje našich zákazníkov a neposielať ich tretím stranám. Zásady ochrany osobných údajov MailerLite si môžete pozrieť tu: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy</wbr/>

8) Spracovanie údajov na účely vybavenia objednávky

8.1 Pokiaľ je to potrebné na spracovanie zmluvy na účely dodania a platby, nami zhromaždené osobné údaje budú odovzdané poverenej prepravnej spoločnosti a poverenej úverovej inštitúcii v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Ak vám dlhujeme aktualizácie za tovar s digitálnymi prvkami alebo za digitálne produkty na základe zodpovedajúcej zmluvy, spracujeme kontaktné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa), ktoré ste uviedli pri zadávaní objednávky, aby sme vás informovali osobne vhodnými komunikačnými prostriedkami (napr. poštou alebo e-mailom) o pripravovaných aktualizáciách v zákonom stanovenej lehote v rámci našej zákonnej informačnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. Vaše kontaktné údaje budú použité výlučne na účely informovania o aktualizáciách, ktoré dlhujeme, a na tento účel ich spracujeme iba v rozsahu potrebnom pre príslušné informácie.

Za účelom spracovania vašej objednávky spolupracujeme aj s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo čiastočne podporujú pri plnení uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb prenášajú v súlade s nasledujúcimi informáciami.

8.2 Poskytovanie osobných údajov Poskytovateľom prepravných služieb

– Deutsche Post Ak dodanie tovaru uskutoční poskytovateľ prepravných služieb Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), postúpime vašu e-mailovú adresu Deutsche Post v súlade s čl. 6 (1) bod a GDPR, pred dodaním tovaru, za účelom koordinácie termínu dodania alebo oznámenia o stave zásielky, iba ak ste na to dali výslovný súhlas v procese objednávania. V opačnom prípade bude Deutsche Post za účelom doručenia v súlade s čl. 6 (1) bod b GDPR. Údaje budú odovzdané len vtedy, ak je to nevyhnutné pre doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možná predchádzajúca dohoda o termíne doručenia s Deutsche Post alebo prenos informácií o stave doručenia zásielky. Súhlas s budúcimi dodávkami je možné kedykoľvek odvolať, a to buď u prevádzkovateľa alebo u poskytovateľa prepravných služieb Deutsche Post.

– DHL Ak dodanie tovaru uskutoční poskytovateľ prepravných služieb DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), postúpime vašu e-mailovú adresu spoločnosti DHL v súlade s čl. 6 (1) bod a GDPR, pred dodaním tovaru, za účelom koordinácie termínu dodania alebo oznámenia o stave zásielky, iba ak ste na to dali výslovný súhlas v procese objednávania. V opačnom prípade bude DHL odovzdané len meno príjemcu a dodacia adresa za účelom doručenia v súlade s čl. 6 (1) bod b GDPR. Údaje budú odovzdané len vtedy, ak je to nevyhnutné pre doručenie tovaru. V tomto prípade nie je možná predchádzajúca dohoda o termíne doručenia s DHL alebo prenos informácií o stave doručenia zásielky. Súhlas pre budúce dodávky je možné kedykoľvek odvolať, či už u prevádzkovateľa alebo u poskytovateľa prepravných služieb DHL.

8.3 Používanie poskytovateľov platobných služieb

– Paypal Keď platíte cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo – ak je to ponúkané – „nákupom na účet“ alebo „platbou na splátky“ cez PayPal, prenášame vaše platobné údaje do PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“). Prevod prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 bod b GDPR a len pokiaľ je to potrebné na spracovanie platieb.

PayPal si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu kreditu pre spôsoby platby kreditnou kartou cez PayPal, inkaso cez PayPal alebo, ak je to ponúkané, „nákup na účet“ alebo „platba na splátky“ cez PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje postúpené úverovým agentúram na základe oprávneného záujmu spoločnosti PayPal na určenie vašej platobnej schopnosti podľa čl. 6 (1) bod f GDPR. PayPal používa výsledok hodnotenia bonity vo vzťahu k štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na účely rozhodovania o poskytnutí príslušného spôsobu platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Ak sú hodnoty skóre zahrnuté vo výsledku zápočtového listu, vychádzajú z uznávaných vedeckých, matematicko-štatistických metód. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa, ale nie je obmedzený na, údaje adresy. Ďalšie informácie o zákone o ochrane údajov vrátane použitých úverových agentúr nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti PayPal na adrese: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full</wbr/></wbr/>.

Proti tomuto spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na spracovanie zmluvných platieb.

– SOFORT Ak si vyberiete spôsob platby „SOFORT“, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len „SOFORT“), ktorému spoločne odovzdáme vaše údaje poskytnuté pri objednávke. s informáciami o Vašej objednávke v súlade s čl. 6 (1) bod b GDPR. SOFORT je súčasťou skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Štokholm, Švédsko). Vaše údaje budú poskytnuté len za účelom spracovania platieb poskytovateľovi platobných služieb SOFORT a len v nevyhnutnom rozsahu. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SOFORT si môžete pozrieť na: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/</wbr/>.

9) Služby webovej analýzy

Google Analytics 4 Táto webová stránka používa Google Analytics 4, službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“), ktorú možno použiť na analýzu používania webových stránok. Pri používaní Google Analytics 4 sa štandardne používajú takzvané „cookies“. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie zhromaždené súbormi cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane IP adresy prenášanej vaším koncovým zariadením, skrátenej o posledné číslice, pozri nižšie) sa zvyčajne prenášajú na server Google a tam sa ukladajú a spracúvajú. Výsledkom môže byť aj prenos informácií na servery spoločnosti Google LLC so sídlom v USA, kde sa informácie ďalej spracúvajú.

Pri používaní Google Analytics 4 sa IP adresa prenášaná vaším koncovým zariadením pri používaní webovej stránky vždy zhromažďuje a spracováva štandardne a automaticky iba anonymným spôsobom, takže je vylúčená priama osobná referencia zhromaždených informácií. Táto automatická anonymizácia sa vykonáva skrátením IP adresy prenášanej vaším koncovým zariadením spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) o posledné číslice.

Google v našom mene používa tieto a ďalšie informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ (správ) o vašich aktivitách na webovej lokalite alebo vašom správaní pri používaní a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním vašej webovej stránky a internetu. V tejto súvislosti sa IP adresa prenášaná a skrátená vaším koncovým zariadením v rámci Google Analytics 4 nebude spájať s inými údajmi od spoločnosti Google. Údaje zhromaždené v súvislosti s používaním služby Google Analytics 4 budú uchovávané 2 mesiace a následne vymazané.

Google Analytics 4 umožňuje aj vytváranie štatistík s vyjadreniami o veku, pohlaví a záujmoch používateľov webu na základe vyhodnotenia záujmovo orientovanej reklamy a so zapojením informácií tretích strán prostredníctvom špeciálnej funkcie, tzv. demografické charakteristiky“. To umožňuje určiť a rozlíšiť skupiny používateľov webovej stránky za účelom cielenia marketingových opatrení. Údaje zhromaždené prostredníctvom „demografických charakteristík“ však nemožno priradiť konkrétnej osobe, a teda ani vám osobne. Tieto údaje zozbierané prostredníctvom funkcie „demografické charakteristiky“ sa uchovávajú dva mesiace a potom sa vymažú.

Všetky vyššie uvedené spracovania, najmä nastavenie súborov cookie Google Analytics na ukladanie a čítanie informácií na koncovom zariadení, ktoré používate na používanie webovej stránky, sa uskutočnia iba vtedy, ak ste nám na to dali svoj výslovný súhlas v súlade s s čl. 6 ods. 1 písm. GDPR. Bez vášho súhlasu sa služba Google Analytics 4 nebude používať počas vášho používania webovej stránky. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu prostredníctvom „Nástroja na súhlas so súbormi cookie“, ktorý je k dispozícii na webovej stránke.

V súvislosti s touto webovou stránkou sa služba Google Signals používa aj ako rozšírenie Google Analytics 4. Pomocou Google Signals môžeme nechať Google generovať prehľady medzi zariadeniami (tzv. „sledovanie medzi zariadeniami“). Ak ste v nastaveniach svojho účtu Google aktivovali „prispôsobené reklamy“ a prepojili ste svoje koncové zariadenia s pripojením na internet s účtom Google, spoločnosť Google môže analyzovať správanie pri používaní naprieč zariadeniami a na základe toho vytvárať databázové modely, ak ste udelili súhlas s používaním Google Analytics 4 v súlade s čl. 6 (1) GDPR. Zohľadňujú sa prihlasovacie údaje a typy zariadení všetkých používateľov webových stránok, ktorí boli prihlásení do účtu Google a vykonali konverziu. Údaje okrem iného ukazujú, na akom zariadení ste prvýkrát klikli na reklamu a na akom zariadení prebehla príslušná konverzia. Od spoločnosti Google v tejto súvislosti nedostávame žiadne osobné údaje, ale iba štatistiky zostavené na základe signálov Google. V nastaveniach svojho účtu Google máte možnosť deaktivovať funkciu „personalizované reklamy“ a tým vypnúť analýzu naprieč zariadeniami v súvislosti s Google Signals. Postupujte podľa pokynov na tejto stránke: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en</wbr/></wbr/> Ďalšie informácie o signáloch Google nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=en</wbr/></wbr/>

Na používanie služby Google Analytics 4 sme so spoločnosťou Google uzavreli takzvanú zmluvu o spracovaní údajov, na základe ktorej je spoločnosť Google povinná chrániť údaje používateľov našej webovej stránky a neposielať ich tretím stranám. Na zabezpečenie súladu s európskou úrovňou ochrany údajov, a to aj v prípade akéhokoľvek prenosu údajov z EÚ alebo EHP do USA a prípadného ďalšieho spracovania tam, sa Google odvoláva na takzvané štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zmluvne sme sa dohodli so spoločnosťou Google. Ďalšie právne informácie o Google Analytics 4, vrátane kópie vyššie uvedených štandardných zmluvných doložiek, nájdete na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy?hl=en</wbr/> Podrobnosti o spracovaní spúšťanom službou Google Analytics 4 a zaobchádzaní Google s údajmi z webových stránok nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites</wbr/>

10) Retargeting/Remarketing/Reklama sprostredkovania

Remarketing Google Ads Táto webová stránka používa online reklamný program „Google Ads“ a v rámci služby Google Ads sledovanie konverzií spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Pomocou Google Ads upozorňujeme na naše atraktívne ponuky na externých weboch pomocou reklamných médií (tzv. Google Adwords). Vieme určiť úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení vo vzťahu k údajom reklamných kampaní. Týmto spôsobom sa snažíme zobrazovať vám reklamu, ktorá vás zaujíma, urobiť našu webovú stránku pre vás zaujímavejšou a dosiahnuť spravodlivú kalkuláciu vynaložených nákladov na reklamu.

Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Tieto cookies zvyčajne strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tohto webu a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, Google a my vieme rozpoznať, či používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať na webových stránkach zákazníkov služby Google Ads. Informácie získané pomocou konverzného súboru cookie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a ktorí boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Používanie služby Google Ads môže tiež viesť k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v Spojených štátoch amerických.

Podrobnosti o spracovateľských operáciách iniciovaných sledovaním konverzií Google Ads a o tom, ako Google narába s údajmi zhromaždenými z webových stránok, nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en</wbr/> Všetky vyššie popísané spracúvania, najmä nastavenie cookies na čítanie informácií na použitom koncovom zariadení, budú vykonávané len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 bod a GDPR. Bez tohto súhlasu sa počas vašej návštevy webovej stránky nebude používať sledovanie konverzií Google. Nastavenie súborov cookie pomocou sledovania konverzií Google Ads môžete natrvalo zakázať pre predvoľby reklamy. Môžete si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/ads/answer/7395996</wbr/>? Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusia byť dostupné alebo môžu byť obmedzené, ak ste deaktivovali používanie súborov cookie.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: http://www.google.com/policies/technologies/ads/</wbr/></wbr/>

Pinterest-Tag Conversion-Tracking Táto webová stránka používa technológiu sledovania konverzií „Pinterest Tag“ od Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko („Pinterest“). Ak ste sa na našu webovú stránku dostali z pinu na Pintereste, nastavíme na váš počítač súbor cookie, ktorý interaguje s implementovanou „značkou“ vo forme kódu JavaScript z Pinterestu. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Tieto cookies strácajú platnosť po 180 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak je používateľ presmerovaný z pinu na Pinterest na stránkach tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, značka zaznamenáva určité nami preddefinované akcie používateľa a môže ich sledovať (napr. dokončené transakcie, potenciálni zákazníci, vyhľadávacie dopyty na webovej lokalite, volania na stránky produktov). Keď sa takáto akcia vykoná, váš prehliadač odošle požiadavku HTTP zo súboru cookie na server Pinterest prostredníctvom značky Pinterest, ktorá obsahuje určité informácie o akcii (vrátane typu akcie, času, typu zariadenia prehliadača).

Prostredníctvom tohto prenosu môže Pinterest generovať štatistiky o správaní sa pri používaní na našej webovej lokalite po preposlaní pinu Pinterest, ktoré slúžia na optimalizáciu našej ponuky. Nedostávame však žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľov. Všetky vyššie popísané spracúvania, najmä nastavenie cookies na čítanie informácií na použitom koncovom zariadení, budú vykonávané len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 bod a GDPR. Bez tohto súhlasu nebude značka Pinterest počas vašej návštevy webovej stránky použitá.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie, deaktivujte túto službu v „nástroji na súhlas so súbormi cookie“, ktorý sa nachádza na webovej lokalite. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov Pinterestu nájdete na nasledujúcej webovej adrese: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy</wbr/>

Retargetingový pixel Pinterestu Na tejto webovej stránke je integrovaný pixel (štítok Pinterest) spoločnosti Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Pinterest“). Pomocou tohto pixelu sú informácie o správaní webových stránok pri surfovaní návštevníkov je možné zhromažďovať, ukladať a vyhodnocovať v pseudonymizovanej forme. Informácie je možné používateľovi priradiť pomocou ďalších informácií, ktoré Pinterest o používateľovi uložil, napr. z dôvodu vlastníctva účtu na sociálnej sieti „Pinterest“ “. Pinterest používa algoritmus na analýzu správania pri surfovaní a potom môže zobraziť cielené odporúčania produktov ako personalizované reklamné bannery na používateľskom účte Pinterest. Pinterest môže tiež kombinovať informácie zhromaždené prostredníctvom pixelu s inými informáciami, ktoré Pinterest zhromaždil prostredníctvom iných webových stránok a / alebo v súvislosti s používaním sociálnej siete „Pinterest“, a tým vytvárať pseudonymizované užívateľské profily. V žiadnom prípade však tieto zhromaždené informácie nesmú byť u na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej stránky.

Všetky vyššie popísané spracovanie, najmä nastavenie cookies na čítanie informácií o použitom koncovom zariadení, sa uskutoční iba v prípade, že ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 (1) bod GPDR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti deaktiváciou tejto služby v „Nástroji na získanie súhlasu so súbormi cookie“, ktorý sa nachádza na webovej stránke.

11) Funkcie stránok

11.1 Widget Osvedčený expert Na našej webovej stránke používame pečať Provenexpert, widget spoločnosti Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlín, Nemecko („Provenexpert“). Pri návšteve našej webovej stránky sa do widgetu načíta dynamický obsah (aktuálne hodnotenie obchodu, certifikát a pod.) servermi Provenexpert. V tomto procese môžu byť prenesené informácie o webovej lokalite, ktorú ste predtým navštívili, dátume a čase získania, množstve prenesených údajov, type použitého prehliadača, operačnom systéme, ktorý používate, a žiadajúcom poskytovateľovi (údaje sprostredkovateľa) Servery spoločnosti Provenexpert. Ak to zahŕňa aj osobné údaje, spracúvanie je založené na našom prevažujúcom oprávnenom záujme na optimalizácii našej ponuky v súlade s čl. 6 (1) f GDPR. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Provenexpert nájdete na: https://www.provenexpert.com/en-gb/privacy-policy/</wbr/>

11.2 Používanie videí YouTube Táto webová stránka používa funkciu vkladania YouTube na zobrazenie a prehrávanie videí ponúkaných poskytovateľom YouTube, ktorý patrí spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Írsko („Google“). Na tento účel sa používa režim rozšírenej ochrany údajov, aby sa podľa informácií poskytovateľa zabezpečilo, že informácie o používateľovi sa uložia až po spustení funkcie prehrávania videa. Keď sa spustí prehrávanie vložených videí YouTube, poskytovateľ nastaví súbory cookie „YouTube“ na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov. Podľa indícií zo služby YouTube je použitie týchto súborov cookie okrem iného určené na zaznamenávanie štatistík videa, na zlepšenie používateľskej prívetivosti a na predchádzanie nesprávnym činnostiam. Ak ste prihlásení do Google, vaše informácie budú po kliknutí na video priamo spojené s vaším účtom. Ak si neželáte byť priradení k svojmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom musíte kontaktovať YouTube, aby ste toto právo uplatnili. Pri používaní služby YouTube môžu byť osobné údaje prenášané aj na servery spoločnosti Google LLC. v Spojených štátoch amerických. Bez ohľadu na to, či sa prehráva vložené video, pri návšteve tejto webovej stránky sa vytvorí spojenie so sieťou Google „dvojité kliknutie“. To môže spustiť ďalšie spracovanie údajov mimo našej kontroly. Všetky vyššie popísané spracúvania, najmä nastavenie cookies na čítanie informácií na použitom koncovom zariadení, budú vykonávané len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 bod a GDPR. Bez tohto súhlasu nebudú Youtube-Videá použité počas vašej návštevy webovej stránky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie, deaktivujte túto službu v „nástroji na súhlas so súbormi cookie“, ktorý sa nachádza na webovej stránke. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov YouTube nájdete na: www.google.com/policies/privacy/.

12) Nástroje a rôzne

Táto webová stránka používa takzvaný „nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie“ na získanie účinného súhlasu používateľa pre súbory cookie a aplikácie založené na súboroch cookie, ktoré vyžadujú súhlas. „Nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie“ sa používateľom zobrazí vo forme interaktívneho používateľského rozhrania, keď vstúpia na stránku, na ktorom je možné zaškrtnutím príslušného políčka udeliť súhlas pre určité súbory cookie a/alebo aplikácie založené na súboroch cookie. Pomocou tohto nástroja sa všetky súbory cookie/služby vyžadujúce súhlas načítajú iba vtedy, ak príslušný používateľ poskytne príslušný súhlas zaškrtnutím príslušného políčka. Tým sa zabezpečí, že takéto súbory cookie sa na príslušnom koncovom zariadení používateľa nastavia iba v prípade, že bol udelený súhlas. Nástroj nastavuje technicky nevyhnutné súbory cookie na uloženie vašich preferencií pre súbory cookie. Osobné údaje používateľa sa spravidla nespracúvajú. Ak sa v jednotlivých prípadoch spracúvajú osobné údaje (napríklad IP adresa) za účelom uloženia, pridelenia alebo prihlásenia nastavení cookies, deje sa tak v súlade s čl. 6 (1) bod GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o správu súhlasu s cookies, ktorá je v súlade s právnymi predpismi, špecifickú pre používateľa a pre používateľa, a teda o dizajn našej webovej stránky v súlade so zákonom. Ďalším právnym základom spracovania je čl. 6 (1) bod c GDPR. Ako zodpovedná strana podliehame zákonnej povinnosti podmieniť používanie technicky nepotrebných súborov cookie príslušným súhlasom používateľa. Ďalšie informácie o prevádzkovateľovi a možnostiach nastavenia nástroja na získanie súhlasu s cookies nájdete priamo v príslušnom používateľskom rozhraní na našej webovej stránke.

13) Práva dotknutej osoby

13.1 Platný zákon o ochrane údajov vám priznáva nasledujúce komplexné práva dotknutých osôb (právo na informácie a zásah) voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov:

– Právo na prístup dotknutej osoby podľa čl. 15 GDPR: Máte právo získať nasledujúce informácie: Osobné údaje, ktoré spracúvame; účely spracovania; kategórie spracúvaných osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené; predpokladanú dobu, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby; existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné údaje nezhromažďujú od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji; existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o logike, ktorá je s tým spojená, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu; primerané záruky podľa článku 46 pri prenose osobných údajov do tretej krajiny.

– Právo na opravu podľa čl. 16 GDPR: Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a/alebo právo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré uchovávame.

– Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) podľa čl. 17 GDPR: Máte právo získať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak sú splnené podmienky čl. 17 ods. 2 GDPR sú splnené. Toto právo sa však nebude uplatňovať pri uplatňovaní slobody prejavu a informácií, pri plnení zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo pri uplatňovaní, výkone alebo obhajobe právnych nárokov.

– Právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR: Máte právo získať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania vašich osobných údajov z nasledujúcich dôvodov: Pokiaľ bude overená presnosť vašich osobných údajov, ktoré ste napadli. Ak namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov z dôvodu nezákonného spracovania a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia. Ak požadujete osobné údaje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, keď už tieto údaje nebudeme potrebovať na účely spracúvania. Ak ste namietali proti spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie, kým sa overí, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi dôvodmi.

– Právo byť informovaný podľa čl. 19 GDPR: Ak ste u prevádzkovateľa uplatnili právo na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania, je povinný oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje sprístupnené, opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ to sa ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.

– Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR: Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo právo požadovať, aby boli tieto údaje odovzdané inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

– Právo odvolať udelený súhlas podľa čl. 7 (3) GDPR: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy dotknuté údaje bezodkladne vymažeme, pokiaľ ďalšie spracúvanie nemôže byť založené na právnom základe spracúvania bez súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

– Právo podať sťažnosť podľa čl. 77 GDPR: Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje GDPR.

13.2 Právo namietať

Ak v rámci posudzovania záujmov spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu s účinnosťou do budúcnosti z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašich konkrétnych situáciu. Ak uplatníte svoje právo namietať, prestaneme spracúvať dotknuté údaje. Vyhradzujeme si však právo na ďalšie spracúvanie, ak dokážeme naliehavé dôvody hodné ochrany spracúvania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, základnými právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa používajú na účely priameho marketingu. Námietku môžete uplatniť tak, ako je popísané vyššie. Ak uplatníte svoje právo namietať, prestaneme spracúvať dotknuté údaje na účely priamej reklamy.

14) Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je založená na príslušnom právnom základe, účele spracovania a – ak je to relevantné – na príslušnej zákonnej dobe uchovávania (napríklad obchodné a daňové obdobia).

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe výslovného súhlasu podľa čl. 6 (1) bod a GDPR sú tieto údaje uchovávané, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas.

Ak existujú zákonné doby uchovávania údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci zákonných alebo obdobných povinností na základe čl. 6 (1) bod b GDPR budú tieto údaje bežne vymazané po uplynutí doby uchovávania, ak už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na uzavretie zmluvy a/alebo ak už nemáme oprávnený záujem na ďalšie skladovanie.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo na námietku v súlade s čl. 21 (1) GDPR, pokiaľ nemôžeme poskytnúť presvedčivé dôvody na spracúvanie hodné ochrany, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel priameho marketingu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, tieto údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo na námietku podľa čl. 21 (2) GDPR.

Pokiaľ nie je v informáciách obsiahnutých v tomto vyhlásení o konkrétnych situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Vertreten durch die IT-Recht Kanzlei