Právo na odstúpenie od zmluvy

Dôležitá poznámka

Podľa § 312g ods. 2 č. 3 BGB právo na zrušenie sa nevzťahuje na zmluvy o dodaní zapečateného tovaru, ktoré nie sú vhodné na návrat z dôvodov zdravia alebo hygieny, ak bola nich pečať odstránená po dodaní – ak bol produkt otvorený.

Objednávku môžete zrušiť alebo vrátiť do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali posledný produkt.

Ak si želáte zrušiť alebo vrátiť objednávku, poskytnite nám písomné oznámenie zaslané na adresu Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung,(Stanislav Rurik) Schillerstr. 8, D-70771 Leinfelden Echterdingen, Nemecko, telefón: +49 176 70 60 96 53, e-mail: info@lraloeverashop.eu, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Postačuje vyhlásenie (napr. list alebo e-mail) o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

Vrátenie peňazí sa pokúsime použiť rovnakým spôsobom, ktorý bol použitý na uskutočnenie platby, čo najskôr a najneskôr do 14 dní od prijatia vášho oznámenia o zrušení, za predpokladu, že sme dostali položky alebo dôkaz o tom, že ste položky poslali späť. Na vrátenie peňazí možno použiť iný spôsob platby, ak s takouto zmenou súhlasíte; v žiadnom prípade to nebude znamenať žiadne ďalšie poplatky. Vrátená platba, ktorú dostanete, bude zahŕňať aj náklady na doručenie. Ak sa rozhodnete ponechať si určité položky a objednávku zrušíte len čiastočne, náklady na doručenie vám nebudú vrátené.

Pre všetky zásielky, ktoré nie je možné doručiť klientovi, DHL organizuje vrátenie na pôvodnú adresu odosielateľa. Náklady na dopravu nebudú vrátené a klientovi bude účtovaný poplatok za vrátenie vo výške 4 eur.

To neplatí, ak Klient svoje právo na odstúpenie od zmluvy účinne využije, ak dodávku nemožno uskutočniť z dôvodu okolností, ktoré Klient nemôže ovplyvniť alebo ak mu bolo dočasne sťažené prijatie ponúkanej služby, pokiaľ Predávajúci neupovedomil Klienta o tom, že službu na primeraný čas vopred.

Ak je položka, ktorú ste dostali, chybná, okamžite to oznámte spoločnosti Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung a vráťte položku v súlade s časťou Vrátenie tovaru nižšie. Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung poskytne plnú náhradu za všetky produkty, ktoré sa považujú za chybné. Tu uvedené ustanovenia neobmedzujú žiadne platné zákonné práva.

Naše výrobky predávame výhradne v Európe, Anglicku a Austrálii. Ak ste našli našu webovú stránku a chcete si kúpiť produkty do inej krajiny, mali by ste nás kontaktovať a prediskutovať túto možnosť. V žiadnom prípade nepridávajte dodaciu adresu do inej krajiny s európskou krajinou. Nevrátime vám peniaze a nedostanete produkty.

Máme veľké náklady na premiestnenie webového systému a účtovného softvéru dozadu po falošných objednávkach.

Náklady na doručenie do inej krajiny sú vyššie. Ak ste sa rozhodli zaplatiť rozdiel, pravdepodobne nájdeme riešenie

Returns

Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung zaručuje vyplatenie vrátených zásielok v plnej výške v súlade so sekciou Odber objednávky za predpokladu, že všetky položky sú vrátené v rovnakom stave, v akom boli po prijatí. To znamená, že položky by nemali byť otvorené alebo poškodené. Vyplatenie môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar.

Akceptujeme vrátenie tovaru iba z krajín EÚ.