Právo na odstúpenie od zmluvy

Dôležitá poznámka

Podľa § 312g ods. 2 č. 3 BGB právo na zrušenie sa nevzťahuje na zmluvy o dodaní zapečateného tovaru, ktoré nie sú vhodné na návrat z dôvodov zdravia alebo hygieny, ak bola nich pečať odstránená po dodaní – ak bol produkt otvorený.

Môžete zrušiť alebo vrátiť objednávku do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta do štrnástich dní odo dňa, keď ste vy alebo tretia strana, ktorú ste určili, ktorá nie je dopravcom, prevzala posledný výrobok.

Ak chcete zrušiť alebo vrátiť objednávku, dajte nám písomne oznámenie zaslané spoločnosti Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung (Stanislav Rurik) Schillerstr. 8, D-70771 Leinfelden Echterdingen, Nemecko, Telefón: +49 176 70 60 96 53, E-Mail: info@lraloeverashop.eu, do konca lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Vyhlásenie (napr. List alebo e-mail) o vašom rozhodnutí o zrušení tejto zmluvy postačuje.

Poskytneme vám vrátenie peňazí, pokúsime sa použiť rovnakú metódu na uskutočnenie platby čo najskôr a najneskôr do 14 dní od obdržania oznámenia o zrušení za predpokladu, že sme dostali položky alebo dôkaz o tom, že ste odoslali položky späť. Na refundáciu môžete použiť iný spôsob platby za predpokladu, že súhlasíte s takouto zmenou. v žiadnom prípade to nebude generovať žiadne dodatočné poplatky. Vrátená suma bude zahŕňať aj náklady na doručenie. Ak sa rozhodnete ponechať určité položky a čiastočne zrušiť objednávku, náklady na doručenie sa nebudú vrátiť.
Ak je položka, ktorú ste dostala, vadná, ihneď oznámte spoločnosti Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung a vráťte ju podľa nižšie uvedených sekcií. Spoločnosť Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung poskytne plnú náhradu za akékoľvek produkty považované za chybné. Ustanovenia uvedené v tomto dokumente neobmedzujú žiadne platné zákonné práva.

Vrátenie tovaru

Naturkosmetik & Aloe Vera Beratung zaručuje vyplatenie vrátených zásielok v plnej výške v súlade so sekciou Odber objednávky za predpokladu, že všetky položky sú vrátené v rovnakom stave, v akom boli po prijatí. To znamená, že položky by nemali byť otvorené alebo poškodené. Vyplatenie môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar.

Lr Aloe Vera Obchod